De economie trekt aan maar we voelen nog steeds de effecten van de crisis. Ondernemingen zien de vraag vanuit de markt toenemen maar moeten opdrachten weigeren doordat ze de voorfinanciering van orders niet rond kunnen krijgen. Groei is in potentie aanwezig maar stagneert doordat financieringsverzoeken massaal worden geweigerd.

Door alle risico’s in kaart te brengen en zo veel mogelijk af te dekken, wordt de beslissing voor de financier eenvoudiger gemaakt. Diens vraag wordt dan: de risico’s die resteren, kan ik daarmee leven? Als dat antwoord ja is, kan er snel worden geschakeld.

Weten hoe een investeerder denkt, is daarbij van groot belang. En als je de taal van de bank spreekt, sta je er soms versteld van wat er nog mogelijk blijkt. Wij kunnen die link voor je leggen, en je daarbij nog van advies zijn ook. Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

verder >