The Official Einarinn Website
"Toen ik dit boek begon te schrijven, vroeg ik me af of er wel iemand geïnteresseerd was in fantasy met karakters die een eigen leven hadden, karakters wier persoonlijke beslommeringen minstens net zo belangrijk waren als de geschiedenis makende gebeurtenissen waarin ze verwikkeld zouden raken. Puur persoonlijk vond ik heel veel fantasy die ik las onrealistisch - eigenlijk een contradictio in terminis, maar sta er maar eens even bij stil. Ook was ik goed moe aan het worden van de heldinnen die ongerept door mensenhand hun avonturen doorkwamen tot ze in het laatste hoofdstuk de beloning voor de held mochten worden, en nog erger vond ik de boerenknechten die op onverklaarbare wijze zoekgeraakte prinsen of verschrikkelijk machtige magiërs bleken zonder het zelf maar te weten, en soms nog allebei ook! Begrijp me niet verkeerd, sommige schrijvers weten die verhalen heel goed te vertellen, maar ik ervoer een grens aan wat zelfs de meest inventieve schrijver in het traditionele heldenepos kon brengen.
Wat te denken van een fantasywereld waar politiek, religie en sex onderdeel uitmaken van het dagelijkse leven, in plaats van kosmosvormende krachten? Na de geschiedenislessen op school en aan de universiteit heb ik moeite met het feit dat veel fantasywerelden zo statisch zijn, zonder enig gevoel voor verandering of vooruitgang. Ik vond het idee wel aardig om mijn karakters te plaatsen in een wereld waar veel dingen aan verandering onderhevig zijn, waar ontwikkelingen plaatsvinden op gebieden van wetenschap en technologie, van filosofie en literatuur, geheel losstaand van al die gebeurtenissen waar magiërs en prinsen in rondrennen.
Livak, de heldin, is gokker en reiziger, en bij gelegenheid, als ze niet anders kan, neemt ze haar toevlucht tot wat kruimeldiefstal. Ze heeft een netwerk van vrienden en samenzweerders waar ze zich op verlaat, aangezien ze lange tijd geleden haar familie de rug toe heeft gekeerd. Haar moeder was dienstmeid in de grote handelsstad Vanam, en haar vader een rondreizend minstreel, iemand van het Volk uit het Grote Woud waarover veel geruchten de ronde doen. Aan het begin van het verhaal is Livak volkomen tevreden met haar eigen leventje en staat ze op het punt op weg te gaan naar een potentieel lucratieve herfstjaarbeurs. Ze heeft alleen wat geld nodig. Als ze hoort over een koopman die geïnteresseerd is in het opkopen van antiek, voorziet ze zich daarvan door middel van een weloverwogen inbraak. Tot haar schrik blijkt de koopman echter te werken voor de Aartsmagister, Planir de Zwarte, en Livak wordt door middel van chantage gedwongen hem te helpen met het vervullen van zijn huidige opdrachten. Dit leidt voor Livak tot meer problemen dan ze zich ooit had kunnen voorstellen."

479 pagina's

ISBN 90.290.6824.8

 
"Het tweede Boek van Einarinn, De Eed van de Zwaardvechter, wordt verteld door Ryshad, de beëdigd zwaardvechter in dienst van messire D'Olbriot, een Tormalijnse prins. In Livaks Waagstuk hadden Ryshad en zijn compagnon Aiten zich aangesloten bij Livak en Shiv, toen die voor de Aartsmagister in Inglis waren. Ryshad en Aiten zaten namens hun patroon achter een stel IJseilanders aan, nadat een neefje van de sieur D'Olbriot was overvallen, beroofd en voor dood achtergelaten.
Het schrijven van een tweede boek brengt heel andere uitdagingen met zich mee dan het eerste. Wat mij betrof was het allereerst belangrijk om ervoor zorgen dat ik niet gewoon hetzelfde soort verhaal nog een keer schreef. De beslissing om het vanuit Ryshads gezichtspunt te vertellen scheelde alvast een heleboel, maar het vereiste wel een onmiskenbaar ander stemgeluid dan dat van Livak en een mannelijk stemgeluid bovendien. Mijn dank gaat uit naar verscheidene vrienden voor hun antwoorden op mijn eindeloze vragen over allerlei onderwerpen, van hoe het is om een baard te hebben tot de ontleding van hun meest memorabele ruzies met echtgenotes en vriendinnen. Ook wilde ik dat elk Boek van Einarinn een op zichzelf staan verhaal zou worden, ook al vloeiden de daden voort uit gebeurtenissen uit vorige boeken. Het bleek een complex evenwichtsspel om de nieuwkomer alle informatie te verschaffen die nodig was om het verhaal te volgen zonder voor gevestigde lezers de actie met langdradige herhalingen te vertragen, iets wat alleen maar lastiger kon worden met het schrijven van het Derde, Vierde en Vijfde Boek. Het is aan de lezer te bepalen in hoeverre ik hierin ben geslaagd. Aan de andere kant biedt een vervolgreeks de vreugde om de wereld Einarinn tot in kleinere details te portretteren, en in dit boek stelde Ryshads avontuur me in staat de Tormalijnse samenleving uit te werken en de heel andere cultuur van de Aldabressijnse Archipel te introduceren.
En het verhaal? Wel, op de achterkant van het boek zou het volgende kunnen staan..."
Als Ryshad, beëdigd zwaardvechter, de opdracht krijgt een magiër te helpen in diens strijd tegen de vreemde magie van de Eliëtimm, lijkt dat een schitterende gelegenheid om wraak te nemen voor de dood van zijn vriend - en de kans op hernieuwd contact met Livak, de gokster en dievegge met wie hij reeds het bed deelde. Maar Ryshad zal veel meer dan zijn persoonlijke verdriet moeten overwinnen, want de Eliëtimm vormen een steeds grotere dreiging voor het keizerrijk. Zijn reis voert hem naar afgelegen gebieden en ontmoetingen met verraad en kwalijke magie. Wonderlijke gebeurtenissen en grote verschrikkingen vallen hem te deel. Om zijn eed gestand te doen, moet hij duelleren op leven en dood. En in de meeste gevallen is zijn zwaard zijn enige vriend - in meer aspecten dan hij zich voor mogelijk had gehouden.

511 pagina's

ISBN 90.290.6878.7

 
"Livak heeft besloten dat het tijd wordt dat haar omgang met magiërs en edellieden eens iets voor haar persoonlijk ging opleveren. Tot dusver heeft ze lijf en leden geriskeerd en zijn de beloningen niet bepaald indrukwekkend geweest. Ook in haar eigen leven heeft ze keuzes te maken, en ze weet heel goed dat iemand als zij alleen met geld de kans krijgt om te doen wat ze wil, en hoe meer geld, des te meer mogelijkheden dat biedt. Daarom vraagt ze zich af hoe ze haar opgedane kennis tot haar eigen voordeel kan wenden. Nou, ze ziet de prinsen van Tormalijn en de magiërs van Hadrumal al staan trappelen om nieuws wat enig licht kan werpen op de recente ontdekkingen over de Tormalijnse geschiedenis, etherische magie en de geheimzinnige Eliëtimm. Als er iemand, laten we zeggen Livak, stuit op nieuwe informatie, dan kon ze daar haar eigen prijs aan verbinden, nietwaar? Met een beetje geluk kan ze dan zelfs beide partijen tegen elkaar uitspelen en haar inkomsten verdubbelen.
De magisters en edelen, met hun geleerden op sleeptouw, mogen dan verspreid over het hele Oude Rijk in bibliotheken en archieven aan het speuren zijn, maar Livak heeft haar eigen contacten van de Oceaan tot aan het Grote Woud. Als ze messire D'Olbriot zo ver heeft gekregen haar reis te financieren, voegt ze zich bij haar oude vrienden en bij gelegenheid medeplichtigen, de broertjes Sorgrad en Sorgren. Gedrieën zijn ze uiteraard zeer bereid tot samenwerking met de magiër van Hadrumal, zolang hun belangen maar in dezelfde richting liggen, maar verder ook niet, ontdekt Usara tot zijn ergernis.
Livak gaat op pad om te onderzoeken of er nog oude leer bij het Woudvolk of de Bergmensen bekend is. Of het nu te wijten is aan toeval of aan boze opzet, ze blijkt een gevaarlijk spelletje te spelen, en ze zal al haar vaardigheden moeten aanwenden om er beter uit te voorschijn te komen."

480 pagina's

ISBN 90.225.3264.X


The Official Einarinn Website