Alleen een roekeloze avonturier begint zijn tocht zonder zich voldoende geïnformeerd te hebben over de berg en zijn schatten. Jij hebt, voor je de voet van de Vuurberg bereikte, een paar dagen doorgebracht in het dorpje op twee dagreizen afstand van de berg. Omdat je een sympathieke figuur bent, had je veel contact met de dorpelingen. Hoewel ze je veel verhalen vertelden over het geheimzinnige tovenaarsgebied, wist je nooit zeker of hun verhalen wel op feiten gebaseerd waren. De dorpelingen hadden al veel reizigers op weg naar de Vuurberg zien gaan, maar ze hadden er maar heel weinig zien terugkomen. Onder degenen die levend waren teruggekomen, was er niet één die er over peinsde om de Vuurberg ooit weer te bezoeken. Het gerucht dat de Tovenaarsschat in een prachtige kist zat met twee sloten, scheen waar te zijn en ook dat de sleutels die bij die sloten hoorden door vreemde monsters in de gewelven werden bewaakt. De Tovenaar zelf had een enorme toverkracht. Sommigen beweerden dat hij zijn toverkracht ontleende aan een stel Toverkaarten, anderen meenden dat zijn toverkracht in zijn zwarte zijden handschoenen zat.

< terug | verder >